Công ty Behn Meyer Việt Nam cần tuyển nhân viên kinh doanh từ trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Số vị trí tuyển: 3

Công ty với chế độ lương thưởng, đãi ngộ tốt.

Chúc các ứng viên thành công.

Số lần xem trang: 154

Liên kết doanh nghiệp