Các Tổ chức và Công ty đã và đang hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và/hay huấn luyện với Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.

 

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cá Sấu Kiều Hưng

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre

 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

 

Công ty Cổ phần Chăn nuôi bò và Chế biến sữa Đồng Nai

 

Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Nam Phong

 

 

 

Công ty Cổ phần DFB Hanco Nutrition

 

Siêu thị GO! (Siêu thị BigC cũ)

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2471

Liên kết doanh nghiệp