CỐ VẤN HỌC TẬP

Công tác cố vấn học tập nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng đào tạo. Cố vấn học tập là cán bộ, giảng viên nắm chắc chương trình đào tạo của ngành/chuyên ngành mà sinh viên theo học do mình làm cố vấn. Bên cạnh đó, cố vấn học tập cũng nắm vững, đầy đủ các văn bản quản lý có liên quan đến đào tạo tín chỉ để hướng dẫn sinh viên; nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường liên quan đến sinh viên để hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc khi cần thiết.

Nhiệm vụ của Cố vấn học tập về công tác hành chính là quản lý lớp, giới thiệu nhân sự Ban cán sự, hướng dẫn thủ tục hành chính, công tác đánh giá điểm rèn luyện,.. Ngoài ra, cố vấn học tập còn có nhiệm vụ trong công tác cố vấn chương trình, kế hoạch học tập và công tác cố vấn phương pháp học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

Danh sách Ban cố vấn học tập Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM - Năm học 2021 - 2022

       

 Danh sách CVHT và TL.QLSV năm 2022 - 2023. Xem chi tiết tại đây 

TT

Họ và tên CVHT

Lớp cố vấn

Email

Số điện thoại

1

Kha Chấn Tuyền

Cố vấn trưởng

khachantuyen@hcmuaf.edu.vn

0909367094

2

Kha Chấn Tuyền

DH22TP

khachantuyen@hcmuaf.edu.vn

0909367094

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

DH22VT

 thuyngoquyen@hcmuaf.edu.vn

0914468797

4

Bùi Phạm Thanh Hương

DH22DD

huong.buiphamthanh@hcmuaf.edu.vn

0908675592

5

Nguyễn Hoàng Thảo Ly

DH22BQ

ly.nguyenhoangthao@hcmuaf.edu.vn

0935420320

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

DH22BQC

ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

0374710465

7

Trần Thị Thanh Trà

DH22HD

tra.tranthithanh@hcmuaf.edu.vn

0387617745

8

Nguyễn Hồng Nguyên

DH22HS

nguyennh@hcmuaf.edu.vn

0382167190

9

Nguyễn Thanh Phương

DH22HT

phuong.nguyenthanh@hcmuaf.edu.vn

0385369957

10

Lê Trung Thiên

DH21TP

le.trungthien@hcmuaf.edu.vn

0937644377

11

Nguyễn Anh Trinh

DH21VT

natrinh@hcmuaf.edu.vn

0903134880

12

Dương Thị Ngọc Diệp

DH21DD

duongngocdiep@hcmuaf.edu.vn

0913026570

13

Nguyễn Trung Hậu

DH21BQ

ntrunghau@hcmuaf.edu.vn

0949626628

14

Nguyễn Mạnh Cường

DH21BQC

cuong.nguyenmanh@hcmuaf.edu.vn

0909180494

15

Mai Huỳnh Cang

DH21HD

maihuynhcang@hcmuaf.edu.vn

0938228017

16

Trần Đình Hương

DH21HS

tdhuong@hcmuaf.edu.vn

0918404729

17

Lê Hồng Phượng

DH21HT

phuonghle@hcmuaf.edu.vn

0906642012

18

Huỳnh Tiến Đạt

DH20TP

dat.huynhtien@hcmuaf.edu.vn

0908650434

19

Nguyễn Minh Hiền

DH20VT

nguyenminhhien@hcmuaf.edu.vn

0918337740

20

Nguyễn Thị Phượng

DH20DD

nguyenthiphuong@hcmuaf.edu.vn

0983663096

21

Trương Thị Bông

DH20BQ

truongbong@hcmuaf.edu.vn

0903690704

22

Nguyễn Minh Xuân Hồng

DH20BQC

nmxhong@hcmuaf.edu.vn

02838960871

23

Nguyễn Phú Thương Nhân

DH20HD

nhan.nguyenphuphuong@hcmuaf.edu.vn

0985153108

24

Nguyễn Bảo Việt

DH20HS

nbviet@hcmuaf.edu.vn

0773456140

25

Nguyễn Bảo Việt

DH20HT

nbviet@hcmuaf.edu.vn

0773456140

26

Nguyễn Hữu Thiện

DH19TP

nghthien@hcmuaf.edu.vn

0983939873

27

Lê Thị Thủy

DH19VT

lethuy@hcmuaf.edu.vn

0908871925

28

Lê Thị Thanh

DH19DD

lethanh@hcmuaf.edu.vn

0909556837

29

Nguyễn Thị Phước Thủy

DH19BQ

ntpthuy@hcmuaf.edu.vn

0918749468

30

Nguyễn Thị Thanh Thảo

DH19BQC

ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

0374710465

31

Trương Thảo Vy

DH19HD

thaovyhh@hcmuaf.edu.vn

0354648293

32

Lê Thị Thanh Vân

DH19HS

thvan@hcmuaf.edu.vn

0394506349

33

Đỗ Việt Hà

DH19HT

dovietha@hcmuaf.edu.vn

0397793690

34

Nguyễn Thị Thanh Thảo

TL.QLSV

ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

0374710465

Danh sách CVHT & TL.QLSV năm 2021 - 2022. Xem chi tiết tại đây                      

 


 

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SINH VIÊN

Trợ lý quản lý sinh viên thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ chung tình hình công tác cố vấn học tập của toàn khoa. Về công tác hành chính, Trợ lý quản lý sinh viên thường xuyên hỗ trợ các Cố vấn học tập về các thủ tục hành chính khi cần thiết. Bên cạnh đó, Trợ lý quản lý sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp phân công Cố vấn học tập vào đầu mỗi năm học theo sự đề cử, phê duyệt của Trưởng khoa, tổng hợp đánh giá điểm rèn luyện, tổng hợp kết quả xét học bổng của khoa. Trợ lý quản lý sinh viên còn tham gia công tác xét khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo quy định và các công việc khác liên quan đến công tác sinh viên của khoa.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Văn phòng: Phòng 201, Xưởng Phát triển sản phẩm

Email: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

Số điện thoại: 0374 710 465

 

 

Số lần xem trang: 167