Sinh viên/Học viên muốn đăng ký làm việc tại các Phòng thí nghiệm hoặc Xưởng, vui lòng xem chi tiết các biểu mẫu tại từng phòng/xưởng bên dưới.

Sinh viên/Học viên vui lòng đăng nhập Email Sinh viên/Học viên để có thể truy cập các biểu mẫu bên dưới. 

 

 

PTN. Cảm quan Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa sinh thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa sinh Tiên tiến

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Kỹ thuật Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Phát triển Sản phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Vi sinh Thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Vi sinh Tiên tiến

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Chế biến thực phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Phát triển sản phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

Xưởng Bảo quản và Chế biến rau quả

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hợp chất thiên nhiên

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hoá Dược - Mỹ phẩm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa Phân tích

Đọc tiếp…

 

 

 

Phòng Thực nghiệm

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa học Nông nghiệp

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa học Môi trường

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Hóa keo ng dụng

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Kỹ thuật Chuyển đổi sinh khối

Đọc tiếp…

 

 

 

PTN. Quá trình Thiết bị

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2672