DANUBE AGRIFOOD MASTER – CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ LIÊN KẾT
 
Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 1, 2023 / 23:00 CET
Số lượng: 2 sinh viên (dành cho Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM)
Chuyên ngành: Khoa học và Công nghệ Thực phẩm
Địa điểm học: Hungary, Gödöllő, Vienna, Prague, Nitra, Timisoara, Novi Sad, Zagreb
Loại học bổng: Thạc sĩ – Full-time
Thời gian: 4 học kỳ (120 ECTS)
Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
Chi phí hỗ trợ: https://stipendiumhungaricum.hu/about/
Cách đăng ký: https://apply.stipendiumhungaricum.hu/courses/course/3130-dafm-joint-master-degree-danube-agrifood-master--joint-master-program
Liên hệ/hỗ trợ: Mr. Cường (P.208 - Cẩm Tú/ Email: nnguyenccuong@gmail.com)
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 2202

Liên kết doanh nghiệp