Số lượng: 10 (không cần kinh nghiệm)
Nơi làm việc: 30 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Thời gian làm việc: 8 - 22 h (có thể chia mỗi ca 4 h)
Tiền công: 25000 đồng/giờ
Liên hệ: Anh Đạt 0965560530
 

Số lần xem trang: 2183

Liên kết doanh nghiệp