Theo kế hoạch thực hiện học bổng Đồng hành của Nhà trường, Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm thông báo đến các bạn sinh viên về việc triển khai chương trình học bổng năm học 2022-2023.
Chi tiết cụ thể xem tại đây
Mẫu đơn xét học bổng (download tại đây)
Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt học bổng tại văn phòng Khoa (Phòng 203, Cẩm Tú)
Thời gian: trước 10 giờ 00 ngày 24/11/2022.
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 153

Liên kết doanh nghiệp