Danh sách sinh viên được nhận học bổng (xem chi tiết tại đây)
Sinh viên được nhận học bổng vui lòng gửi thông tin (Tên tài khoản, Số tài khoản, Tên ngân hàng, Chi nhánh ngân hàng) đến cô Thảo (Email: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn) để làm các thủ tục nhận học bổng.
Buổi lễ trao học bổng sẽ diễn ra vào ngày 19/11/2022.
Hiện tại Khoa đã có thông báo về các nguồn học bổng khác nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Nếu cần thiết sinh viên có thể liên hệ cô Thảo để nhận lại hồ sơ xét chưa đạt để nộp tiếp tục các Học bổng khác.
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 155

Liên kết doanh nghiệp