Học bổng được tài trợ bởi CLB Thiện nguyện 1-15 chỉ dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm.
Số lượng học bổng: 5 suất (5 triệu đồng/1 suất).
Tiêu chí xét học bổng:
   + Chỉ dành cho Tân sinh viên khóa 48 (năm 1) có điểm tuyển sinh Đại học đạt 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).
   + Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn (có giấy xác nhận của địa phương).
Hồ sơ xin học bổng:
   + Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm)
   + Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian - địa điểm nộp hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2022, nộp tại văn phòng khoa (Cô Phước Thủy)
 

Số lần xem trang: 154

Liên kết doanh nghiệp