Học bổng IMBURGIA FAMILY SCHOLARSHIP năm 2022 được tài trợ bởi nhà hảo tâm Patrick Imburgia, dành cho sinh viên Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm (từ năm 2 trở lên).
Điều kiện: Gia đình khó khăn, kết quả học tập tốt.
Số lượng học bổng: 03 suất.
Số tiền học bổng: Khoảng 416 USD/suất.
Hồ sơ gồm có:
  • Đơn đề nghị xét học bổng (theo mẫu đính kèm)
  • Bảng điểm toàn khóa tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Không cần đóng mộc tròn).
  • Bảng điểm năm học 2021-2022 (Không cần đóng mộc tròn)
  • Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo... (Photo)
  • Giấy xác nhận tham gia phong trào Đoàn Hội... (nếu có).
Hồ sơ gửi về: cô Thảo – Trợ lý quản lý sinh viên, Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm.
Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 201, Xưởng Phát triển sản phẩm
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 24/10/2022 (8 giờ 00 đến 16 giờ 30, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 153

Liên kết doanh nghiệp