Để khuyến khích các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phân tích an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe, AOAC SEA thông báo giải thưởng sinh viên 2022.

Giải thưởng bao gồm:

  • $ 500 SGD tiền mặt

  • Hỗ trợ đi lại và ăn ở lên đến $ 1000 SGD (bằng cách hoàn trả)

  • Giấy chứng nhận từ AOAC SEA

  • Cơ hội trình bày tại Hội nghị thường niên lần thứ nhất của AOAC SEA

  • Kết nối với các nhà lãnh đạo đến từ các ngành công nghiệp, chính phủ và học viện

Gửi đơn đăng ký ngay thôi nào! 

 Đơn đăng ký phải được gửi trực tuyến trước 01/08/2022

 Các nghiên cứu được vào vòng chung kết sẽ được thông báo vào 15/08/2022

 Các nghiên cứu đoạt giải sẽ được thông báo vào 05/09/2022

 Yêu cầu:

  • Là sinh viên (chương trình đại học hoặc sau đại học)

  • Tham gia nghiên cứu khoa học lĩnh vực phân tích an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe

 Thể lệ:

  • Gửi một bản tóm tắt không quá 300 từ bao gồm đặt vấn đề, phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận, kết luận và tác động của nghiên cứu

  • Gửi các tài liệu có liên quan

Những nghiên cứu vào vòng chung kết dự kiến ​​sẽ trình bày trực tiếp 5 phút vào 29/08/2-22 – 02/09/2022

Thông tin tham khảo thêm tại website của AOAC SEA: https://aoac-sea.org/annual-meetings/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 156

Liên kết doanh nghiệp