Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm thông báo "Danh sách xét tốt nghiệp - Đợt 2 Tháng 6" năm 2022, sinh viên vui lòng xem file chi tiết bên dưới.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 06/2022 (File đính kèm). 

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi Giáo vụ Khoa – Cô Bông qua Email: truongbong@hcmuaf.edu.vn cho đến hết ngày 21.06.2022.

 

 

Số lần xem trang: 154

Liên kết doanh nghiệp