1. Khoa thông báo Danh sách sinh viên đăng ký Công ty – Rèn nghề 1 (Đợt 1), xem trong link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11i4QRgdPzWGcWfGQXlQd8EPb2Zv1rkBe/edit?usp=sharing&ouid=109980806558487508424&rtpof=true&sd=true

 

2. Danh sách công ty nhận sinh viên Rèn nghề 1 – Đợt 2 (file đính kèm)

 

3. Những em chưa đăng ký được thì vui lòng đăng ký lại theo link mới. Sinh viên xem Kết quả đăng ký trong link sau, trước khi đăng ký Công ty, vì đăng ký vượt số lượng sẽ không được chấp nhận và phải chờ đến đợt đăng ký sau:

Link xem Kết quả đang đăng ký đợt 2:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T9cPvdagIg7xy1tRah51aX90c4l7jeo4NLCW4NP67rM/edit?usp=sharing

Link đăng ký: https://forms.gle/RnNR7XvjE5mHAAah7

 

4. Khoa sẽ gửi "Danh sách sinh viên được nhận Rèn nghề 1" sau mỗi đợt đăng ký. Sinh viên đã đăng ký và được phản hồi chấp nhận thì không được quyền thay đổi. Nếu thay đổi phải có lý do chính đáng.

 

5. Mọi thắc mắc về việc đăng ký các Công ty có tên trong Danh sách, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Anh Trinh qua số zalo 0903134880 vào giờ hành chính.

 


 

Trả lời câu hỏi thắc mắc đợt 1:

- Công ty Cholimex vì một số lý do nên chưa nhận sinh viên trong đợt này, các em đã đăng ký vui lòng đăng ký lại công ty khác. Công ty Cofidec vị trí gần với công ty Cholimex nên các em có thể đăng ký thay thế.

- Sau khi có danh sách tất cả các đợt (sau ngày 15/07/2022), nhóm trưởng (01 sinh viên đại diện) sẽ liên hệ với thầy Nguyễn Anh Trinh (0903134880) để được cung cấp thông tin liên hệ công ty. Sau đó, nhóm trưởng sẽ liên hệ công ty để biết cụ thể thời gian bắt đầu thực tập.

- Do lịch chung toàn trường là kết thúc thi học kỳ và bắt đầu học của học kỳ mới chỉ có 2 tuần, nên thời gian thực tập 2 tuần (2 tuần còn lại xem như viết báo cáo).

- Ngoài đợt khoa liên hệ từ 15/8-28/8/2022, SV có thể tự liên hệ và thực tập vào những khoảng thời gian khác.

- Công ty CP thực phẩm Famisea có chỗ ở cho SV thực tập.

- Công ty không hỗ trợ gì cả ngoài tạo điều kiện cho SV thực tập. 

- Ưu tiên cho SV không thể liên hệ nơi thực tập, còn SV nào đã liên hệ và chờ công ty trả lời thì không đăng ký.

 

 

Số lần xem trang: 156

Liên kết doanh nghiệp