CHỨC DANH CÔNG VIỆC: Nhân Viên

BỘ PHẬN: QC

 

1. NHIỆM VỤ CHUNG:

- Theo dõi, kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu, lưu kho vào và hàng hóa trong suốt quá trình sản xuất. Kiểm tra tình trạng thực hiện SSOP. GMP

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

 

2. TRÁCH NHIỆM CHÍNH:

- Kiểm tra, ghi báo cáo tình trạng thực hiện SSOP, GMP trong khu vực phụ trách.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm trước khi đưa vào công đoạn tiếp theo.

- Theo dõi quy trình công nghệ, Tiêu chuẩn công đoạn và các thao tác kỹ thuật tại khu vực, nếu thấy không phù hợp điều tra nguyên nhân, trao đổi với Bộ Phận liên quan & Cấp Trên.

- Trao đổi, góp ý kiến với tổ trưởng, công nhân những vấn đề chưa phù hợp tại nơi làm việc.

- Lập phiếu Car và BBSPKPH khi phát hiện sự KPH đối với sản phẩm và cơ sở hạ tầng.

- Theo dõi các vấn đề KPH liên quan đến khu vực trách.

- Kiểm tra bán thành phẩm tồn , phế phẩm tại khu vực.

- Phân tích dữ liệu/ thông số trong quá trình giám sát chất lượng và lưu báo cáo.

- Hỗ trợ nhân viên trong Bộ Phận.

 

3. QUYỀN HẠN:

- Giải quyết các vấn đề không phù hợp theo đề xuất trong biên bản

- Đề xuất ý kiến với Trưởng bộ phận các vấn đề không phù hợp.

- Nhắc nhở việc thực hiện VS ATTP.

 

4. CẤP BÁO CÁO:

- Trực tuyến.

- Giám Sát QC.

- Trưởng phòng QC.

 

5. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN:

- Trình độ: Trung cấp trở lên

- Chuyên ngành: Công Nghệ Thực Phẩm

- Kiến thức: Nắm vững ATVS Thực Phẩm

- Kỹ năng: Sàng lọc, báo cáo, phân tích các vấn đề liên quan.

 

6. LIÊN HỆ:

Ms. Diễm 0989217947 - Email: diemptm@danonfoods.com

 

 

 

Số lần xem trang: 155

Liên kết doanh nghiệp