Nhằm góp phần thúc đẩy phong trào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học đối với vấn đề thực tiễn của cuộc sống và khoa học, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học ngành Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, năm học 2021-2022 (Chemical Engineering and Food Technology Colloquium 2022).

Thời gian: 8h00, Thứ Bảy, ngày 07 tháng 05 năm 2022 

Địa điểm: Phòng 303 Nhà Thiên Lý 

Hình thức: Báo cáo trực tiếp (Khách mời) kết hợp trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams (dành cho đối tượng sinh viên Khoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 511

Liên kết doanh nghiệp