Nhằm giúp sinh viên có máy tính phục vụ học tập, Tổ chức The Dariu Foundation triển khai chương trình hỗ trợ máy tính "Bank of Laptop 2022" đối với sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập tốt.

 

Địa điểm nộp hồ sơ về Khoa: Văn phòng Khoa (203 Cẩm Tú).

Thời gian nộp hồ sơ về Khoa: Đến hết ngày 06/05/2022.

Nếu có thắc mắc vui lòng phản hồi cô Thảo – Trợ lý quản lý sinh viên qua email: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn.

 

Mẫu “ĐƠN ĐỀ NGHỊ MƯỢN MÁY TÍNH” xem tại đây.

Thông báo “CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN MƯỢN MÁY TÍNH”:

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 155

Liên kết doanh nghiệp