Sinh viên vui lòng xem kỹ những hướng dẫn bên dưới để thuận tiện khi tham gia thi kết thúc môn trực tuyến.

Sinh viên bấm vào từng mục để biết thêm chi tiết.

 

1. Quy trình tổ chức ca thi.

 

2. Hướng dẫn sinh viên tham gia kỳ thì.

 

3. Hướng dẫn sinh viên sử dụng Google Meet.

 

4. Hướng dẫn sinh viên quay màn hình máy tính_Scan tài liệu.

 

5. Hướng dẫn sinh viên ghi thông tin trên bài thi và đặt tên file bài thi.

 

6. Giải đáp thắc mắc thi trực tuyến cho sinh viên.

 

Ngoài ra, sinh viên vui lòng cập nhật các thông tin mới nhất về kỳ thi trực tuyến tại Email Sinh viên hoặc tại mục Thông báo của của website Khoa: https://ceft.hcmuaf.edu.vn/ceft-38998-1/vn/thong-bao.html.

 

 

 

Số lần xem trang: 2281