Công ty Cổ phần WARRANTEK là tổ chức cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm, tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý và giám định hàng hóa. Dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ quản lý và góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Công ty Warrantek tuyển dụng 2 vị trí: 

1. Senior Inspector  

2. Market Development Officer

 

Để biết thêm chi tiết truy cập: https://warrantek.vn/

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2162

Liên kết doanh nghiệp