Theo kế hoạch thực hiện Học bổng Đồng hành của Nhà trường, Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm thông báo đến các bạn sinh viên về việc triển khai chương trình học bổng năm học 2021-2022.

1. Thông tin về học bổng

- Đơn vị tài trợ: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư; Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Đông Sài Gòn; Công ty TNHH De Hues.

- Tổng số suất học bổng: 20 suất.

+ Học bổng Vượt khó: 19 suất, 2.500.000 đồng/suất (hai triệu, năm trăm ngàn đồng/suất).

+ Học bổng Vinh danh: 01 suất, 5.000.000 đồng/suất (Năm triệu đồng/suất).

2. Tiêu chí nhận học bổng

2.1. Học bổng vượt khó:

- Sinh viên đảm bảo tất cả các tiêu chí sau:

+ Có hoàn cảnh khó khăn (thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19…);

+ Có điểm trung bình chung tích lũy từ loại khá trở lên (đối với sinh viên năm 2, năm 3, năm 4); Hoặc lấy kết quả tuyển sinh đối với Tân sinh viên khóa 47 (ưu tiên xét điểm từ cao xuống thấp);

+ Có kết quả đánh giá điểm rèn luyện của các năm học từ loại tốt trở lên (đối với sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4);

2.2. Học bổng vinh danh:

- Sinh viên đảm bảo tất cả các tiêu chí sau:

+ Có điểm trung bình chung tích lũy từ loại giỏi trở lên (đối với sinh viên năm 2, năm 3, năm 4; Hoặc điểm tuyển sinh cao (đối với Tân sinh viên khóa 47);

+ Có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, hoặc tham gia các cuộc thi Khởi nghiệp (tiêu chí này không bắt buộc đối với Tân sinh viên K47);

+ Có kết quả đánh giá điểm rèn luyện của các năm học từ loại tốt trở lên (đối với sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4).

3. Hồ sơ xin học bổng

- Hồ sơ xét Học bổng vượt khó, bao gồm:

+ Đơn xin học bổng (theo mẫu tại đây);

+ Các loại giấy tờ xác nhận hoàn cảnh khó khăn (giấy hộ nghèo, cận nghèo, …).

- Hồ sơ xét Học bổng vinh danh, bao gồm:

+ Đơn xin học bổng (theo mẫu tại đây);

+ Các giấy tờ chứng minh tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc thi Khởi nghiệp (bản tóm tắt đề tài nghiên cứu, chứng nhận… có liên quan);

+ Các giấy khen, chứng nhận thành tích khác (nếu có).

Vì tình hình dịch bệnh nên hồ sơ không cần gửi bản giấy trực tiếp mà sẽ gửi qua link Google Form (đính kèm bên dưới). Do đó, sẽ có Quy định gửi hồ sơ như sau:

- Bảng điểm có thể in từ hệ thống Đăng kí môn học, không cần mộc đỏ.

- Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo, giấy xác nhận tham gia phong trào Đoàn - Hội,… có thể chụp hình, scan. Yêu cầu file chụp hình, scan phải rõ, không mất chữ, không mờ.

- Nén thành 01 file nén chung trước khi gửi, không gửi từng file riêng. Quy định đặt tên file nén: HB Đồng hành 2021 – Họ tên sinh viên

4. Địa điểm, thời hạn nhận học bổng

- Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt học bổng qua link Google Form đăng kí như sau: https://tinyurl.com/HBdonghanh2021

- Thời gian: trước 24h00 ngày 28/11/2021.

 

 

Số lần xem trang: 2240

Liên kết doanh nghiệp