1. Thông tin về học bổng

- Đơn vị tài trợ: Nguồn quỹ hỗ trợ Sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Giảng viên, cán bộ nhân viên và Cựu sinh viên của Khoa tài trợ.

- Tổng trị giá học bổng:  14.000.000 đ (Mười bốn triệu đồng)

- Tổng số suất học bổng:  7 suất.

Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm: 2 suất

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học: 5 suất

- Số tiền mỗi suất:  2.000.000 đ/suất

 

2. Tiêu chí nhận học bổng

Sinh viên được đề cử nhận học bổng phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

- Là sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm;

- Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2020-2021 từ loại khá trở lên.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vượt khó học tốt, …

 

3. Hồ sơ xin học bổng 

- Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu BM02-CNHHTP đính kèm bên dưới);

- Các giấy tờ xác nhận liên quan như:

Bảng điểm năm học 2020-2021.

+ Bảng điểm của từng học kì I và học kì II năm học 2020-2021.

Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo,...

Vì tình hình dịch bệnh nên hồ sơ không cần gửi bản giấy trực tiếp mà sẽ gửi qua email. Do đó, sẽ có Quy định gửi hồ sơ như sau:

Bảng điểm có thể in từ hệ thống Đăng kí môn học, không cần mộc đỏ.

Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo,… có thể chụp hình, scan. Yêu cầu file chụp hình, scan phải rõ, không mất chữ, không mờ.

Chuyển tất cả file thành định dạng file PDF.

Nén thành 01 file nén chung trước khi gửi, không gửi từng file riêng. Quy định đặt tên file nén: HB Nguồn quỹ hỗ trợ– Họ tên sinh viên.

 

4. Địa điểm, thời hạn nhận học bổng

- Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt học bổng qua email cô Thảo - Trợ lý quản lý sinh viên, Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

- Thời gian: trước 24h00 ngày 16/11/2021

- Thời gian dự kiến trao học bổng: 20/11/2021


Thông báo học bổng "Hỗ trợ Sinh viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19" chi tiết tại đây.

Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu BM02-CNHHTP) xem tại đây.

 

 

 

Số lần xem trang: 154

Liên kết doanh nghiệp