1. Thông tin về học bổng

- Đơn vị tài trợ: Cựu Giảng viên, cựu Sinh viên và Doanh nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm

- Tổng trị giá học bổng:  40.000.000 đ (Bốn mươi triệu đồng)

- Tổng số suất học bổng:  20 suất.

+ Học bổng Vượt khó học tốt: 8 suất.

+ Học bổng Học tập xuất sắc: 6 suất.

+ Học bổng Cán bộ Đoàn Hội xuất sắc: 6 suất.

- Số tiền mỗi suất:  2.000.000 đ/suất

 

2. Tiêu chí nhận học bổng

Sinh viên được đề cử nhận học bổng phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

- Là sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm thuộc Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm;

- Điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2020-2021 từ loại khá trở lên.

- Đạt các tiêu chí đối với từng loại học bổng.

+ Học bổng Vượt khó học tốt: Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt.

+ Học bổng Học tập xuất sắc: Xét ưu tiên điểm học tập năm học 2020-2021.

+ Học bổng Cán bộ Đoàn Hội xuất sắc: Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn Hội của Khoa.

 

3. Hồ sơ xin học bổng  

- Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu BM02-CNHHTP đính kèm bên dưới);

- Các giấy tờ xác nhận liên quan như:

+ Bảng điểm năm học 2020-2021.

+ Bảng điểm của từng học kì I và học kì II năm học 2020-2021

+ Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo,... (Bắt buộc - nếu xét học bổng Gia đình khó khăn)

+ Giấy xác nhận tham gia phong trào Đoàn Hội,... (Bắt buộc - nếu xét học bổng Cán bộ Đoàn Hội xuất sắc).

Vì tình hình dịch bệnh nên hồ sơ không cần gửi bản giấy trực tiếp mà sẽ gửi qua email. Do đó, sẽ có Quy định gửi hồ sơ như sau:

+ Bảng điểm có thể in từ hệ thống Đăng kí môn học, không cần mộc đỏ.

+ Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, hộ nghèo, giấy xác nhận tham gia phong trào Đoàn Hội,… có thể chụp hình, scan. Yêu cầu file chụp hình, scan phải rõ, không mất chữ, không mờ.

+ Chuyển tất cả file thành định dạng file PDF.

+ Nén thành 01 file nén chung trước khi gửi, không gửi từng file riêng. Quy định đặt tên file nén: HB Cựu GV-SV-DN – Họ tên sinh viên

 

4. Địa điểm, thời hạn nhận học bổng

- Sinh viên nộp hồ sơ xét duyệt học bổng qua email cô Thảo - Trợ lý quản lý sinh viên, Khoa Công Nghệ Hóa Học và Thực Phẩm: ngtthanhthao@hcmuaf.edu.vn

- Thời gian: trước 24h00 ngày 16/11/2021

- Thời gian dự kiến trao học bổng: 20/11/2021


Thông báo học bổng "Cựu Giảng viên, cựu Sinh viên và Doanh nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm - 2021" chi tiết tại đây.

Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu BM02-CNHHTP) chi tiết tại đây.

 

 

 

 

Số lần xem trang: 476

Liên kết doanh nghiệp